23.3 C
Stekene
woensdag 31 mei 2023

Stormen ‘worden intenser en frequenter’ in Stekene

 DOOR de klimaatverandering zullen we in Stekene vaker te maken krijgen met steeds he­vigere stormen. Dat zegt Karel Vanderkerken, kapitein van de brandweer in Stekene.

De grootste veiligheidsdienst die in onze gemeente gevestigd is kwam nog niet aan bod in de Gazet Van Stekene. Uitgelezen moment om na de opendeurdag van de hulpdien­sten eens aan te kloppen bij Karel Vanderkerken: ‘Sinds 2015 is de brandweer geen gemeentelijke aangelegenheid meer, maar beho­ren we tot de hulpverleningszone Waasland. Dat wil zeggen dat we met Sint-Gillis-Waas, Kruibeke, Waasmunster, Beveren, Kieldrecht, Melsele, Temse, Sint-Niklaas en Kruibeke samenwerken om het grondgebied te beschermen. Wan­neer het ergens brandt of een zie­kenwagen nodig is, berekent een computersysteem dan wie waar be­schikbaar is, en hoe snel een be­paalde post met specifiek materiaal en manschappen ter plaatste kan zijn. Zo worden we in Stekene soms ook opgeroepen om naar het ha­vengebied of een aangrenzende ge­meente uit te rukken.’

Vrijwillige post

De lokale afdeling van de brand­weer in Stekene is evenwel geen beroepspost, het is een post met vrijwilligers. Die zijn dan niet elke dag aanwezig in de kazerne: ‘Ze combineren het vaak met een ande­re job.’ Toch komt er veel meer bij kijken dan enkel maar interventies: ‘Onze brandweermannen hebben constant opleiding, en oefeningen, om zich voor te bereiden op effec­tieve interventies. Het is een zware job, die ook weegt op het gezinsle­ven.’

Stormen in Stekene

‘In de nasleep van de laatste storm in Stekene leken sommige stukken boven de E34 wel oorlogsgebied’, vertelt Vanderkerken. ‘Zonder de terreinkennis die onze mensen hebben omdat ze zelf van Stekene zijn, zouden we daar helemaal nooit hebben kunnen navigeren.’

Heel wat brandweerwagens wor­den ondertussen uitgerust met een all-terrainchassis, net om stormge­bied te kunnen verkennen en trot­seren. Een gewone brandweerwa­gen volstaat niet altijd meer. ‘Door de klimaatverandering gaan we va­ker dit soort intense stormen mee­maken’, verklaart Vanderkerken.

In de brandweerkazerne bevindt zich sinds de opendeurdag ook een speciaal ‘brandpreventieadvieslo­kaal om mensen bewust te maken van brandveiligheid: ‘Het is inge­richt als een echt huis, met heel wat verborgen brandgevaren. Het is dan aan de bezoekers om uit te ma­ken wat een gevaarlijke situatie is. Zo staat er bijvoorbeeld een strijkij­zer op een kledingstuk, en zijn er elektriciteitskabels via verschillen­de verdeelkoppen verbonden.’

Het brandpreventielokaal van de Stekense brandweer

‘Dit lokaal is uniek in Vlaanderen, en wordt niet enkel gebruikt in de opleiding van onze eigen mensen, ook voor lagere scholen (4de leer­jaar) en op verzoek voor specifieke verenigingen.’

Jeugdbrandweer

Het is een intensieve jeugdbeweging, zo is er begin november een dropping, gecombineerd met examens

KAREL VANDERKERKEN

Tijdens de opendeurdag op 8 mei was het erg duidelijk dat Stekene ook een heel actieve jeugdbrand­weer kent: ‘Dat is een jeugdbewe­ging waarin jongeren tussen hun 12 en 18 jaar eigenlijk de volledige brandweeropleiding doorlopen. Het is zeker een intensieve jeugd­beweging. Zo is er begin november een dropping gecombineerd met examen op verschillende locaties. Tijdens de overnachting in de ka­zerne, worden de leden ‘s nachts gealarmeerd om een interventie te doen, net als de echte brandweer­lui.’

Toch merkt Vanderkerken dat die jeugdbeweging bloeit: ‘We hebben heel wat leden, en we merken ook dat velen van hen na hun 18 jaar vrijwilliger worden bij onze brand­weerdienst.’

Veiligere woningen

De brandweer wordt steeds vaker opgeroepen na rookmeldingen, en dus minder voor uitslaande bran­den: ‘Dat komt door de vele rook­melders die tegenwoordig ver­plicht in de mensen hun huizen hangen. Die merken branden snel­ler op.’

Maar natuurlijk zal de brandweer deze zomer ook voor andere zaken uitrukken, zo ook wespennesten: ‘Daar doen we er elke dag heel wat van weg. Maar laat me duidelijk zijn en stellen dat we enkel wespennes­ten verwijderen. Hommels en bijen zijn bedreigde soorten, dus die la­ten we zitten. Indien een nest van bijen hinderlijk is, moet je een im­ker contacteren.’ Wanneer een wespennest ver genoeg van de wo­ning zit, en niet hinderlijk is, raadt Vanderkerken aan om de nest te la­ten zitten: ‘Wespen hebben ook hun plek in het ecosysteem.’

Meer dan interventie

Toch is volgens Vanderkerken in­terventie slechts 20 procent van de taken van de brandweer: ‘We doen ook heel veel andere zaken. De brandweer is in sommige gevallen een betalende dienst, dus moeten we ook mensen hebben die factu­ren maken. Mensen die de punten controleren waar de brandweer water kan aftappen bij brand, maar ook mensen die plattegronden van rusthuizen en andere openbare ge­bouwen opvragen en bijhouden. Wanneer we ergens interventie moeten doen, wil je toch een up-to-date grondplan van de site waar het brandt.’

Mensen die zich aangesproken voelen om bij de brandweerpost in Stekene te gaan, zijn daar welkom: ‘We zoeken dringend enkele nieu­we collega’s! Die moeten wel twee jaar een intensieve opleiding vol­gen voordat ze inzetbaar zijn, en het heeft een sterke impact op je privéleven. Maar je krijgt er heel veel voor terug.’ Op de webstek www.ikwordbrandweer.be vind je alle noodzakelijke info.

Meer nieuws in deze categorie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in