13.3 C
Stekene
vrijdag 17 mei 2024

Hoe kijken de politieke partijen in Stekene naar mobiliteit?

Gemeentebelangen: aanbesteding van ontsluiting ambachtelijke zone ‘De Zavel’ via Lamstraat van start in 2025

‘WIJ opteren voor de verbreding van de Lamstraat als enige toegangs- en ontsluitingsweg van de ambachtelijke zone ‘De Zavel’. Voor de realisatie ervan zijn er vanzelfsprekend grondinnemingen vereist, hieraan wordt volop gewerkt. De Lamstraat moet voldoende breed zijn om de doorgang van twee vrachtwagens vanuit beide richtingen te garanderen. De aanbesteding zou kunnen plaatsvinden begin volgende legislatuur in 2025,’ vertelt Kris Van Duyse, schepen van Mobiliteit.

‘Voor de aansluiting met de N403 in Kemzeke en de realisatie van een lichtenkruispunt zijn we in gesprek met het Vlaams Gewest. De bedoeling is dat het lichtenkruispunt aan de Voorhout-Lamstraat mee kan ingepast worden in de ‘grote heraanleg’ van de N403. Voor ons is de optie voor de verbreding van de Lamstraat een ‘logische’ keuze omdat het gaat over een bestaande weg met een zeer beperkte bewoning. Drieschouwen, Regentiestraat, Dauwstraat en IJzerhandstraat worden op deze manier volledig ontlast van alle zwaar verkeer.’ Kan een verbreding van de Lamstraat leiden tot nieuwe bedrijfsterreinen? Kris Van Duyse: ‘Zeg nooit nooit, maar na de laatste uitbreiding van 5 hectare kunnen er in principe geen nieuwe bedrijventerreinen meer bijkomen.’

Het ‘gepaste’ vervoersmiddel via een mobiliteitscentrale

Vanaf dit jaar moeten Vlaamse gemeenten en steden een eigen mobiliteitscentrale oprichten waarin alle beschikbare vervoersmodi worden ondergebracht om het gepaste vervoersmiddel te vinden voor de inwoners. ‘In dat kader werden 15 vervoerregioraden opgericht waaronder één voor de regio Waasland. De vervoerregioraden zijn gestart maar de plannen van De Lijn lagen al helemaal vast, we hebben eigenlijk nauwelijks inspraak over hoe we ons vervoer kunnen organiseren.’

Nochtans verandert er veel voor gebruikers van De Lijn, het aanbod voor de inwoners van de Hellestraat en Koewacht wordt fors ingekrompen, enkel een spitsrit ’s morgens en ’s avonds blijft over. Ook de busverbinding tussen Sint-Niklaas en Hulst valt weg. Hoe moet dit worden opgevangen? ‘Concreet wordt de markt van Stekene het eindstation voor reizigers van De Lijn, alle beschikbare vervoermodi worden gecentraliseerd aan parking Tack. Op deze ‘hub’ krijgen reizigers via een digitaal bord informatie over de aankomst en het vertrek van bussen maar zijn ook deelfietsen en -wagens beschikbaar. Tegelijkertijd zullen er twee belbussen beschikbaar zijn waarvoor reizigers online een rit kunnen plannen. Dit scenario ligt nog niet vast, als vervoersregio Waasland gaan we niet akkoord met genomen beslissingen.’

Naar een zone 30 in het centrum en een ‘ringweg’ rond Stekene        

‘In de volgende legislatuur willen wij het centrum van Stekene volledig herinrichten naar een zone 30, de huidige inrichting uit de jaren ’70 is totaal achterhaald. Wij streven naar een vriendelijkere, verkeersluwe omgeving. We hebben het geluk om over een breed centrum te beschikken waar we meer beleving en groen kunnen integreren. Om dit te realiseren hebben wij de parallelweg van de N49 nodig als een zogenaamde ringweg die aansluiting biedt naar onder meer Tromp, Moerbeke, Polken, Klein-Sinaai, Bergstraat en Stekene centrum. Het doorgaande verkeer naar Moerbeke en Klein-Sinaai wat nu nog via de markt plaatsvindt, kan dan worden overgeheveld naar de ringweg. Uit een studie blijkt dat het aantal vervoersbewegingen verschuift naar de ringweg of zal dalen in het centrum met de komst van een ringweg in combinatie met verkeersluwe ingrepen in het centrum.’

De omvorming van de parallelweg aan de N49 is geen evident verhaal. ‘Het betreft een weg in handen van het Vlaamse Gewest en zij zijn onze plannen niet zo genegen. Integendeel, in de visie van het Vlaams Gewest is de parallelweg een ‘reservatiestrook’ als een mogelijk derde rijvak voor de N49 en als ontsluiting voor landbouwvoertuigen. In onze ogen is dat niet realistisch en correct. Een goed uitgeruste parallelweg zoals die bijvoorbeeld in Sint-Gillis-Waas ligt, is voor iedere weggebruiker een pluspunt. Indien Vlaanderen als wegbeheerder de weg niet wil aanpakken hebben wij voorgesteld om de parallelweg over te dragen aan de gemeente, waarbij we alle ‘lasten’ voor onze rekening zouden nemen. Wij blijven ondertussen geloven in onze plannen voor een zone 30 in het centrum van Stekene.’

Wij opteren voor de verbreding van de Lamstraat als enige toegangs- en ontsluitingsweg van de ambachtelijke zone ‘De Zavel’.

CD&V: maak van Stekene centrum een groene long

‘WIJ juichen een autoluw centrum van Stekene toe. Dat kan dan gepaard gaan met een zone 30, een herinrichting en vergroening van de marktomgeving. Stekene centrum heeft nood aan een groene long,’ vertelt Nicole Van Duyse, gemeenteraadslid voor CD&V Stekene.

FOTO: BEVER

‘Het centrum van Stekene oogt momenteel nogal kaal, er is nochtans volop ruimte om groene en aangename accenten aan te brengen. Een fleurige invulling van de markt samen met een aantal zitbanken zou het centrum veel aantrekkelijker maken. Het biedt ook een opportuniteit om een verbinding te maken met het park. Hopelijk wordt hiermee rekening gehouden bij de herinrichting van Stekense centrum. Tegelijkertijd moet er ook een plan van aanpak komen voor de herinrichting van de centra en een betere verkeersafwikkeling in de deelgemeenten Kemzeke en Klein-Sinaai.’

Overleg met buurgemeenten over openbaar vervoer

‘De afbouw van het openbaar vervoer is een zware dobber voor de inwoners van onder meer Koewacht en Hellestraat. Door het beperkte aanbod raken heel wat mensen geïsoleerd. Stekene moet alles in het werk stellen om een volwaardig alternatief aan te bieden in de vorm van een belbus en andere vervoersmodi. Omdat ook Sint-Gillis-Waas met eenzelfde problematiek worstelt, is een overleg met de buurgemeenten zeer wenselijk. Wij pleiten ook voor een functionele snelbus naar Antwerpen als vervanging van de huidige buslijn met een veel te lange reistijd.’

Geen nieuwe bedrijven in de Lamstraat

‘De ontsluiting van de ambachtelijke zone ‘De Zavel’ via de Lamstraat is voor ons een logische keuze. Op die manier zullen verschillende straten – Drieschouwen, Oost-Eindeken, Dauwstraat, Regentiestraat – ontlast worden van zwaar verkeer. Wij willen er wel over waken dat de heraanleg van de Lamstraat geen aanleiding geeft tot het creëren van nieuwe bedrijven. Dat mag niet de bedoeling zijn, een uitbreiding van ‘De Zavel’ is niet wenselijk.’

Nazicht op voet- en fietspaden

‘Stekene beschikt over heel wat fietspaden in verschillende richtingen wat ons tot een fietsvriendelijke gemeente maakt. Maar een aantal nieuwe fietspaden is zeker geen overbodige luxe. De staat van de fietspaden, maar ook van de voetpaden laat wel te wensen over. Ook gemeentewegen verdienen een beter onderhoud, regelmatig onderhoud ontbreekt op dat vlak. Wij pleiten ook voor meer en veiligere oversteekplaatsen voor fietsers. Voorts vragen wij om een striktere controle en handhaving op het vlak van snelheidscontroles.’

Prioriteitenlijst trage wegen

‘Wij waren altijd al voorlopers voor wat betreft het openstellen van trage wegen. Momenteel zit dit thema in een stroomversnelling en dat is alleen maar positief. Wij vinden overigens wel dat er een prioriteitenlijst zou moet opgesteld worden, niet alle trage wegen zijn even belangrijk als een verbindende schakel.’

Het centrum van Stekene oogt momenteel nogal kaal, er is nochtans volop ruimte om groene en aangename accenten aan te brengen.’

Groen: trage wegen bevorderen veilige verplaatsingen

‘IN het mobiliteitsverhaal spelen trage wegen voor Groen Stekene een cruciale rol, de openstelling ervan leidt tot veiligere verplaatsingen voor alle verkeersdeelnemers. Voorts streven we naar verkeersluwe dorpskernen waarbij veilig verkeer voor voetgangers en fietsers moet uitgebouwd worden,’ vertelt fractievoorzitter Carl Ivens.

‘In 2018 sprak 80% van de bevraagde Stekenaars zich uit voor een autoluwe dorpskern voor Stekene, wat ons betreft moet dit worden doorgetrokken naar alle woonkernen. Wij pleiten voor een plan waarbij alle doorgaand verkeer – op busverkeer na – uit de dorpskern verdwijnt en enkel lokaal verkeer nog toegelaten is. Het zwaar verkeer of verkeer zonder lokale bestemming moet worden omgeleid naar een parallelweg van de E34 of naar de E34 zelf. Ander doorgaand verkeer moet langs de kern worden geleid zodat automatisch ook verkeer naar Moerbeke of Sint-Gillis eerder voor de E34 of de parallelweg zal kiezen.’

Wat betreft de herinrichting van Stekene centrum vraagt Groen om de markt volledig verkeersvrij te maken. ‘Aan de overkant van de straat bevindt zich parking Tack met heel veel parkeerplaatsen. Met bomen, groen en zitbanken op de markt kunnen we een aangename omgeving creëren wat een meerwaarde betekent, zowel voor bezoekers als de middenstand.’

Bindend beleidskader

‘We zijn verheugd dat het belang van trage wegen erkend wordt. Dit leidde tot de lokale groep Trage Wegen Stekene die nu met Trage Wegen vzw en de gemeente mooi werk leveren om een bindend beleidskader voor de trage wegen in Stekene op te stellen. Wij willen hiermee alle nuttige trage wegen definitief openen en verkiezen daarbij altijd eerst de dialoog. Indien er geen vergelijk wordt gevonden moet de vrederechter een uitspraak doen.’

Groen wil voor de toekomst een nieuw fijnmazig tragewegennetwerk uitbouwen in functie van mobiliteit in alle dorpskernen. ‘Dit netwerk zou nu al proactief ingepast moeten worden via het vergunningsbeleid, dit voor de ontsluiting van wijken en buurten. Fietsers en voetgangers moeten elke dorpskern immers veilig, comfortabel en aangenaam kunnen doorkruisen.’

Hoppinpunten sturen openbaar vervoer aan

‘Wij hopen dat de gemeente Stekene gepast reageert op de regionale vervoersplannen van De Lijn. Het kan niet zijn dat inwoners van dunner bevolkte gebieden in Stekene zich enkel met de auto als vervoersmiddel kunnen verplaatsen. Wij pleiten in ieder geval ook voor de terugkeer van de snelbus richting Antwerpen, dit zou in alle overleggen op de agenda moeten komen.’

De uitbouw van hoppinpunten – een vervoersknoop waarbij verschillende vervoermogelijkheden worden aangeboden – is voor Groen Stekene een grote prioriteit. ‘In onze visie voorzien we drie soorten hoppinpunten in Stekene. In de eerste plaats een regionaal hoppinpunt aan de E34 voor werkvervoer richting Antwerpen. Voorts een lokaal punt aan de ambachtelijke zone. Tenslotte pleiten we ook voor buurthoppinpunten in de woonkernen. Openbaar vervoer, deelauto’s, carpool en fietsverkeer moeten elkaar blindelings kunnen vinden.’

Groen wil voor de toekomst een nieuw fijnmazig tragewegennetwerk uitbouwen in functie van mobiliteit in alle dorpskernen.’

Meer nieuws in deze categorie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

We gebruiken cookies om het verkeer op onze website te analyseren, en eventueel te delen met onze sociale mediapartners. View more
Cookies settings
Accepteren
Weigeren
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.gazetvanstekene.be.

Comments

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.
Save settings
Cookies settings