14.4 C
Stekene
vrijdag 2 juni 2023

gASStgezinnen gezocht voor personen met autisme

PLEEGZORG Oost-Vlaanderen is permanent op zoek naar pleeggezinnen voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen.  Voor de begeleiding van personen met een autisme spectrum stoornis (ASS) werkt de pleegzorgdienst samen met VZW Tanderuis binnen het project ‘gASStvrij’. Wij gingen praten met een Stekens gezin en met David Van Steenbergen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Philip en Isabelle samen met hun pleegzorgbegeleider Lieven Overmeire ontvangen me heel warm. ‘Na een druk beroepsleven ben ik vanuit Antwerpen naar hier verhuisd’, vertelt Isabelle. ‘Ik heb een graduaatsopleiding orthopedagogie maar ik heb daar na mijn studies niets mee gedaan. Nu de kinderen het huis uit zijn, heb ik de draad weer opgepikt. Via het internet kwam ik in contact met vzw Tanderuis. Het sprak me meteen aan om ouders met een kind met autisme even te ontlasten’

Grenzen bewaakt

‘Philip had geen achtergrond met deze materie maar hij is meteen mee op de kar gesprongen en nu zijn we écht een koppel pleegzorgers. Momenteel bieden we ondersteunende opvang voor twee kinderen met autisme. Ze komen voornamelijk op woensdagmiddag op bezoek maar ook tijdens vakantieperiodes. Om dit alles mogelijk te maken is een goede begeleiding onontbeerlijk. Tanderuis zorgt voor assistentie door ervaringsdeskundigen en die bewaken de grenzen van wat qua draagkracht mogelijk is voor de kinderen maar ook voor de gASSstgezinnen’

Fantastische ouders

‘Vaak zijn het fantastische ouders maar is de druk op het gezin heel zwaar en hebben zowel de kinderen als de ouders behoefte aan enkele uren quality time. Voor het kind voelt dit een beetje als een tweede thuis maar mama en papa willen we niet vervangen. De kinderen hebben behoefte aan rust want vaak zijn ze overgevoelig aan prikkels. Op school sluiten ze zich af maar na zo’n schooldag is hun hoofd helemaal volgelopen en hebben ze nood om te resetten. Wij kunnen de emoties filteren maar bij hen komt alles keihard binnen. In de thuissituatie kunnen ze die relaxomgeving vaak niet creëren.’

Gewoon maatjes

‘We doen graag iets terug voor de maatschappij. Tegengas voor de ratrace die er vandaag in ieder arbeidscircuit heerst. Het moet verschrikkelijk zijn wat de ouders allemaal moeten incasseren. Het op papier perfecte koppel met gezonde kinderen beseft niet hoe verwend ze wel zijn. Het contrast met de families die wij ondersteunen, kan niet groter zijn: die genieten met volle teugen wanneer zij een namiddag kunnen uitblazen.’

Vriendschap en dankbaarheid

‘Wij zien onszelf meer als een back-up functie. We lopen er ook niet mee te koop, we doen het voor de kinderen en hun ouders, niet voor de buitenwereld. Maar we doen ons verhaal graag als we daardoor meer mensen warm kunnen maken. Je krijgt er immers zoveel voor terug. De vriendschap en de dankbaarheid overtreft ruimschoots onze inzet’, besluiten Philip en Isabelle.

gASStgezin

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en Tanderuis werken samen’, zegt Stafmedewerker David Van Steenbergen van Pleegzorg OVL. ‘Eén van onze opdrachten is zoeken hoe we de mensen die hulp kunnen gebruiken in contact kunnen brengen met een gASStgezin. Voor de gezinnen die zich hiervoor geroepen voelen om iemand met autisme op te vangen, is dat een heel engagement. Ze worden vooraf ook gescreend om zeker te zijn dat de match met de gASStjes zo perfect mogelijk is.’

Twee stromen

‘De instroom komt van twee kanten: gezinnen die zich kandidaat stellen maar ook vaak van families die in nood zijn. Een kind of jongere met autisme opvoeden of samenleven met een volwassene met autisme vraagt dagelijks veel energie van de ouders of mantelzorgers. Binnen gASStvrij gaat het vaak niet om een permanente opvang maar blijft het kind in het eigen gezin en gaat het om ondersteunende opvang tijdens weekends en vakanties.’

Permanente ondersteuning

‘De gezinnen die dit engagement aangaan krijgen van ons permanente ondersteuning. Het moeten niet noodzakelijk mensen zijn met ervaring op het vlak van autisme. Wij evalueren altijd eerst de situatie binnen het gezin en zien wat de draagkracht is om de draaglast van een kind met autisme op te vangen. Nadien volgt er een vorming want dit sociaal engagement vergt de nodige inspanningen. Het hoeven ook geen traditioneel samengestelde gezinnen te zijn.’

Harde cijfers

‘gASStvrij is één onderdeel van de brede werking van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Pleegzorg is er voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Zij worden voor korte of lange tijd opgevangen door een pleeggezin. Ook volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek wonen soms in een pleeggezin. We zijn steeds op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen’, gaat David Van Steenbergen verder.

‘Stekene speelt een voortrekkersrol als één van de dertien pleegzorggemeenten in onze provincie en helpt ons om pleegzorg in de kijker te plaatsen. Maar de nood blijft hoog want in 2021 waren er 1338 lopende begeleidingen voor voltijds verblijf en 723 voor ondersteunde zorg. In totaal meer dan 2000, maar ondanks dat blijft er een wachtlijst.’

Ben je geprikkeld door pleegzorg? Op www.pleegzorg.be  kan je een infopakket aanvragen of je inschrijven voor een infosessie.

Quote: ’Stekene speelt een voortrekkersrol als één van de dertien pleegzorggemeenten in onze provincie.’

Meer nieuws in deze categorie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in