13.4 C
Stekene
donderdag 1 juni 2023

Politie Stekene: cybercriminaliteit rukt op

Op 1 januari 2015 werd de politiezone Waasland-Noord opgericht, een samensmelting van de politiekorpsen van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene. De korpschef is hoofdcommissaris Leo Mares, in de wijkdienst Stekene geeft hoofdinspecteur Anja Vergauwen leiding aan acht wijkagenten. Contact met de bevolking en aanspreekbaarheid vormen de basis van het gedecentraliseerd beleid. Ondertussen verschuift de ‘klassieke’ criminaliteit steeds meer naar cybercriminaliteit… 

“Onze hoofdinfrastructuur is gecentraliseerd in Beveren, maar wat betreft dienstverlening werken we gedecentraliseerd. Wij willen immers de lokale verankering behouden, dat is voor ons cruciaal. Een nationale norm stelt dat er per 4.000 inwoners één wijkagent moet zijn, in onze zone gaat het om één wijkagent per 2.400 inwoners. Momenteel telt Stekene 7 wijkinspecteurs, vanaf maart/april 2022 zullen we nog enkele nieuwe kandidaten aanwerven. Ondanks een algemene schaarste op de arbeidsmarkt hebben wij voldoende kandidaten om in wijkdiensten te werken. We hebben een goede reputatie in het politielandschap en daarnaast willen kandidaten graag lokaal aan de slag.”

Opdrachten wijkdienst

“Ons takenpakket is zeer uitgebreid. Dagelijks ontvangen wij ‘kantschriften’, dit zijn opdrachten van parketmagistraten uit het ganse land. Het betreft mensen uit de regio die betrokken zijn bij een ongeval maar ook ernstige misdrijven. Daarnaast beschikken wij over een wijkbureau waar mensen aangiften kunnen doen, 6 dagen in de week, twee volledige dagen en vier halve dagen. Op die manier garanderen wij een maximale dienstverlening voor de Stekense bevolking en hoeven ze niet naar Beveren om een aangifte te doen.”

Schooltoezichten

“Het schooltoezicht is een heel belangrijke opdracht binnen ons pakket. Iedere wijkagent heeft toezicht op een (wijk) school. In de centrumscholen zoals Toermalijn en Reynaerdijn is er elke dag een ‘vast’ toezicht zowel ’s morgens als ’s avonds. Door ziektes of extra werk bij aangiftes valt dit wel eens weg. Er wordt ook toezicht gehouden op de parkeerproblemen rond de scholen en we trachten hierop zoveel mogelijk te anticiperen. We hebben ook een goed contact met de gemachtigde opzichters die actief zijn in de schoolomgevingen.”

Van luisterend oor tot boeman

“Vanzelfsprekend is de wijkwerking één van onze meest zichtbare activiteiten. Het gaat onder meer om het in orde maken van de inschrijving van nieuwe inwoners of adreswijzigingen. De focus van de wijkwerking is het contact met de bevolking, door hun aanwezigheid zijn agenten op de hoogte van de problematieken die er leven. Problemen zijn zeer uiteenlopend en daarom functioneren we zowel als een psycholoog, luisterend oor of aanspreekpunt, en soms zijn we ook de boeman. Onze agenten worden gebeld voor een burentwist, voor sluikstorten, geluidsoverlast, enz.”

Wijkagenten patrouilleren regelmatig in de wijk, sommige met de fiets, anderen met de auto. “Voorts nemen we als wijkdienst eveneens deel aan de ‘gebied gebonden politiezorg’. Hierbij gaat alle aandacht naar de specifieke lokale problemen van een wijk … Meestal gaat dit over de aanpak van inbraken, drugs, overlast, verkeersonveiligheid. Vier keer per jaar worden hieromtrent ook grotere acties ondernomen binnen de gebieden.”

Overlast sporthal

“Een weerkerend probleem is de overlast door jongeren aan de sporthal in Stekene. We trachten hierbij zeer kort op de bal te spelen. Stekene is een kleine gemeenschap, iedereen praat met elkaar, onze wijkagenten komen op die manier veel te weten, ze hebben een vrij goed beeld welke jongeren voor overlast zorgen. Vanuit de politie gaan we uit van een ontradende, proactieve benadering. Als het niet anders kan treden we repressief op in samenwerking met magistraten en de jeugdrechtbank.”

BIN’s in alle Stekense wijken

“Wat betreft de ganse politiezone Waasland-Noord zijn meer dan 3.000 inwoners actief in een 30-tal BIN’s (Buurt Informatie Netwerken). Voor ons zijn dat 6.000 extra oren en ogen. In Stekene is in vrijwel elke wijk een BIN actief, wat wij als zeer positief ervaren. Vanuit een BIN krijgen we meldingen van allerlei aard. Zoveel als mogelijk koppelen wij terug wat er met de meldingen is gebeurd, om de BIN-leden actief te houden. Wij hebben liever dat er een keer teveel gebeld wordt dan te weinig, wij moeten tenslotte werken met de informatie die we krijgen.”

Aantal inbraken daalt

“Wij hebben liever dat er een keer teveel gebeld wordt dan te weinig, wij moeten tenslotte werken met de informatie die we krijgen.”

“Iedere inbraak is er uiteraard één teveel, maar het aantal inbraken in Stekene is de voorbij 10 jaar fors verminderd. Dat is trouwens een nationale tendens. Vorig jaar waren er nog minder inbraken met dank aan corona, mensen waren immers veel vaker thuis, er was bovendien een periode van een lockdown in combinatie met een nachtklok. Nu stellen we weer een lichte stijging van het aantal inbraken vast.”

Cybercriminaliteit piekt

“Terwijl het aantal inbraken terugloopt zien we, ook in Stekene, een forse toename van de cybercriminaliteit. De ‘klassieke’ vorm van criminaliteit verschuift naar digitale criminaliteit die zich in allerlei vormen manifesteert. Een concreet voorbeeld: een advertentie op facebook voor een koffiezetapparaat aan een zeer goedkope prijs, blijkt pure oplichterij. Mensen geven hun banknummer door en voor ze het goed en wel beseffen wordt hun bankrekening geplunderd. Vaak krijgen mensen een sms of telefoonoproep, moeten bepaalde handelingen doen met hun kaartlezer en zijn in sommige gevallen duizenden euro’s kwijt.”

Wijkagenten vertrouwd maken met cybercriminaliteit

“Wij trachten mensen zoveel mogelijk te sensibiliseren, er worden campagnes gevoerd, we geven tips op facebook, enz. Mensen kunnen hun geld recupereren wanneer ze voldoende snel anticiperen. Helaas doen sommige mensen pas dagen nadien een aangifte, uit schaamte wordt er vaak zelfs geen aangifte gedaan.”

“We beseffen dat er momenteel te weinig kennis is binnen de organisatie rond cybercriminaliteit, daarom doen we nu ook extra inspanningen.”

De politiezone beschikt over een rechercheteam van vier cyberspecialisten die zich met niets anders bezighouden. “Daarnaast krijgen onze wijkagenten een basisopleiding rond cybercriminaliteit. Voor zaken waar wij echt te weinig van af weten – zoals bitcoins – kunnen we een beroep doen op het rechercheteam. We beseffen dat er momenteel te weinig kennis is binnen de organisatie, daarom doen we nu ook extra inspanningen.”

Respect vermindert

“Het respect naar de politie vermindert. Mensen zijn veel mondiger dan voorheen, jammer genoeg ontaarden situaties soms in verbale en helaas ook fysieke agressie. We zijn transparant en open over wat gevolgen kunnen zijn van bepaalde handelingen, trachten zoveel mogelijk dreigende situaties te ondermijnen. Nogmaals: sensibiliseren is ons uitgangspunt, repressief optreden stellen we liefst zo lang mogelijk uit.”

Doorgroeimogelijkheden

Anja Vergauwen startte haar loopbaan in 2005 als inspecteur en groeide nadien door tot hoofdinspecteur. “Er liggen volop doorgroeimogelijkheden, daarnaast vinden er ook regelmatig verschuivingen plaats naar andere diensten. Kortom, de politie is een organisatie in beweging. Veel hangt ook af van je eigen inzet. Onze organisatie streeft naar diversiteit en slaagt daar ook in, de verhouding mannen/vrouwen is hier in Stekene vrijwel in evenwicht.”

Meer nieuws in deze categorie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in